Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 

Αποστολή

Καλώς ορίσατε στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ»

Το Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ. Α΄/29.01.2019) και αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα τον Βόλο.

Περισσότερα